IKD

IKD

IKDProfile z wypełnieniem piankowym polepszają izolację cieplną
Interesującym sposobem na obniżenie współczynnika Uf jest wypełnienie piankowe profili. Nowa technologia klejenia szyb na sucho
– STV® stwarza w tej dziedzinie nowe perspektywy.
Duża powierzchnia klejenia szyby i przylgi skrzydła specjalną taśmą STV® sprawia, że wzmocnienie stalowe w skrzydle nie jest już konieczne.
 Powstała w ten sposób pusta komora główna w skrzydle może być wykorzystana w celu podniesienia izolacji cieplnej.
Głównym założeniem połączenia technologii STV i IKD® było osiągnięcie współczynnika Uw na poziomie poniżej 0,80 W/m²K
– a więc standardu wymaganego dla domów pasywnych.