gwarancja

gwarancja

Gwarancja

Wykonawca udziela na zamontowane przez siebie okno 

 4 lata gwarancji:

na kolor ram okiennych, okucie okna oraz na szczelność szyby.

2 lata na drzwi balkonowe PVC

1 rok na drzwi wejściowe z PVC i Aluminium.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych typu:

pekniecia szyby, zarysowania oraz uszczelek które w normalnym stanie rzeczy zużywają się w wyniku eksploatacji okien. 

Warunkiem ważności gwarancji jest użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

oraz okresową konserwacje tj mycie ram okiennych środkami do tego przeznaczonymi (Fenostol- mleczko dostepne w OKnoterm). Przynajmniej raz w roku okucie należy nasmarować olejem wazelinowym (taki sam jak do maszyn do szycia). Niekiedy zachodzi konieczność regulacji okien na zawiasach, należy to do obowiązków użytkownika okien i nie może być to przedmiotem reklamacji (nie jest to wada ani userka). Okresowo należy sprawdzić też stopień dokręcenia śrub i wkrętów którymi przykręcone są elementy okuć i klamki, w wyniku normalej eksploatacji moga się one poluzować, należy je dokręcić śrubokrętem ręcznym.
 

 


konserwacja

mleczko